Școala Gimnazială „Ienăchiță Văcărescu”, CF 32374690, sectorul 4, Calea Șerban Vodă 62-64, București 040212

scoala_ienachitavacarescu@yahoo.com

021.335.5705

Informații / Legislație

Anunțuri diverse

Achiziționarea serviciilor de catering - Anunț ; Caiet de sarcini "Achiziții servicii de catering"

Buletin informativ

conform art. 5 (2) Legea 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Lista documentelor de interes public - Detalii

Lista categoriilor de documente produse și / sau gestionate - Detalii

Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil

Modalitatile de contestare a deciziei institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.